Därför ställer vi frågor till dig

Enligt den svenska penningtvättlagen ska vi ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Frågorna måste vi ställa även om vi har regelbunden kontakt med dig.  Detta är såklart i all välmening, för att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte.

Penningtvätt är när man vill att illegala pengar ska framstå som lagliga genom olika transaktioner och därmed kunna redovisas öppet.

Vi som bank måste därför förstå anledningen till dina affärsförhållanden och med de transaktioner som du vill utföra. Därför ställer vi frågor till dig när du blir ny kund eller utför dina bankärenden hos oss.

Den information vi får om dig behandlas självklart konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Förhindra penningtvätt

Vi behöver samarbeta med dig för att förhindra exempelvis penningtvätt. Detta är vad vi kommer be dig om

  • giltig legitimation
  • information om dina transaktioner och affärer
  • information om ditt företag och dess ägarstruktur

Konkret behöver vi veta var dina pengar kommer ifrån men övrig information handlar om sysselsättning, din arbetsgivare och ditt syfte med bankrelationen.

Inga uppgifter - vad händer?

Om vi inte får svar på våra frågor kan det i värsta fall begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster. För att du ska kunna använda våra tjänster behöver vi ha rätt uppgifter om dig och en säkerställd identitet.

Läs mer om penningtvätt på Bankföreningens hemsida

Vad innebär FATCA?

Enligt FATCA-lagen behöver vi också veta om du är skatteskyldig i USA. Därför kan vi också ställa frågor om din relation till USA, ditt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Om du gör regelbundna insättningar på ditt konto eller använder insättningsautomat vill vi veta varifrån pengarna kommer och kan fråga efter hur ditt sparande har byggts upp. 

Har du återkommande överföringar till eller från utlandet vill vi förstå anledningen.

Notera att vi aldrig frågar efter kortnummer, PIN-kod eller lösenord!

Läs mer om FATCA på Skatteverkets hemsida

Relaterad information

Behandling av personuppgifter

Vi har vi lång erfarenhet av att hantera kunders data på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

PSD2 – Ny betaltjänstlag

Du som konsument och kund är skyddad av betaltjänstlagen vid betalningar.

Skydda dig mot bedrägerier

Så känner du igen olika försök till bedrägeri, skyddar dig samt agerar om du blir utsatt.

Cookies

När du går in på vår webbplats godkänner du att vi använder s.k. cookies, läs mer om vad det innebär.

För din säkerhet

Så skyddar du din personliga information.