Klimatkompenserad bilkörning

Du som är företagskund och ansluten till vår tjänst Mina fordon kommer från och med den 1 oktober att köra klimatkompenserat – utan extra kostnad.  Du behöver inte göra någonting, klimatkompenseringen ingår automatiskt i tjänsten.

Tillsammans med vår samarbetspartner CHOOOSE kommer vi att kompensera för din bilkörning – upp till 1 500 körda mil per bil och år.

Vad innebär det att klimatkompensera?

Att klimatkompensera innebär att man på ett smart och säkert sätt kompenserar för sina koldioxidutsläpp (CO2). I det här fallet klimatkompenserar vi för din bilkörning. Klimat-
kompensationen går oavkortat till globala klimatprojekt som bidrar till förnybar energi på många platser i världen. Projektens mätbara CO2-effekt är Gold Standard-certifierat av FN. Klimatprojekten kan ändras över tiden.

Vad används pengarna till?

Pengarna investeras i klimatprojekt som inte hade funnits utan finansiering från klimatkompensation. Vi har genom vår samarbetspartner CHOOOSE valt att stötta klimatprojekt som bidrar till förnybar och ren energi med långsiktig och mätbar i effekt i Costa Rica, Indien, Pakistan och Vietnam. Förutom att förbättra klimatet lokalt och globalt bidrar många av projekten till ökade jobbtillfällen och förbättrad infrastruktur i de aktuella områdena.

Nedan kan du läsa mer om de projekt du och vi stödjer när du klimatkompenserar.

Illustration of a windmill

Vindkraft i Costa Rica

Vindkraftverken ger förnyelsebar energi till över 50 000 människor i Costa Rica. Med bakgrund av en lägre användning av fossila bränslen så undviker man koldioxidutsläpp, motverkar klimatförändringar globalt och förbättrar luftkvaliteten i regionen. Projektet har positiv påverkan på ett flertal områden lokalt, exempelvis utbildas befolkningen kring hållbar energikonsumtion och biologisk mångfald.

Minskade utsläpp: 15 000 ton av CO2 minskas i genomsnitt varje år.
Ren energi: 42 GWh av ren energi genereras i genomsnitt varje år.

Vattenkraft i Indien

Projektet tillhandahåller tillförlitlig, prisvärd och hållbar energi genom vattenkraft till en av de mest ekonomiskt underutvecklade områdena i Indien och minskar behovet av fossil bränsleenergi. Projektet har säkrat människors fortsatta tillgång till flodens resurser genom att strömkraftverket inte har ändrat det naturliga vattenflödet och har undvikit dammarbyggen.

Minskade utsläpp: 26 000 ton av CO2 minskas i genomsnitt varje år.
Ren energi: 40 GWh av ren energi genereras i genomsnitt varje år.

Vindkraft i Pakistan

Projektet ger nollutsläpp genom vindkraft, levererar el direkt till det lokala nätet och ersätter koldioxidintensiv fossil energi. Projektet kommer att erbjuda arbetsmöjligheter för människor i området även under löpande drift, vilket medför att man får ekonomisk tillväxt i regionen. Här förväntas också en förbättrad ekonomisk utveckling hos lokala företag genom minskning av antalet strömbrott och säkrare strömförsörjning i regionen.

Minskade utsläpp: 85 000 ton av CO2 minskas i genomsnitt varje år.
Ren energi: 136 500 MWh av ren energi genereras i genomsnitt varje år.

Avfallshantering i Vietnam

Projektet minskar metanutsläpp genom att sätta upp och driva komposteringsanläggningar som behandlar organiskt material från kommunalt avfall. Tidigare lämnades avfall öppet på soptippar med följden att växthusgaser kunde läcka ut. Nu hanteras avfallet på ett säkert sätt att växthusgaser förhindras att läcka ut i atmosfären. Dessutom sorteras och återvinns plastavfall, gödsel produceras för lokal användning och hållbara jobb skapas för lokalbefolkningen.

Minskade utsläpp: 50 000 ton av CO2 minskas i genomsnitt varje år.

Chooose logotyp

Vad är CHOOOSE?

CHOOOSE syftar till att påskynda övergången mot en hållbar framtid och levererar en teknisk plattform som bland annat ger individer, företag och organisationer tillgång till de bästa CO2-reducerande projekten i världen. CHOOOSE stöds av individer och organisationer i över 60 länder. Besök www.chooose.today för att läsa mer.

Illustration av en röd pratbubbla med ett frågetecken i

Vanliga frågor & svar

Vilka projekt går pengarna till?

Santander väljer ut ett antal projekt som finns i en portfölj av förnyelsebara projekt som FN har certifierat. Projekten kan förändras över tid då nya kommer till och andra blir uppköpta av andra företag som vill klimatkompensera sin verksamhet. Ett viktigt kriterium är att verksamheten existerar och redan idag genererar ett resultat som innebär minskning av koldioxidutsläpp globalt. Och att det finns en förutsägbarhet framåt.

Publicerad 20 oktober, 2020

Hur beräknar Santander vad just mina finansierade fordon släpper ut?

Varje månad sänder vi en rapport till CHOOOSE med vilka bilmodeller och årsmodeller som ingår i Mina Fordon. CHOOOSE gör då en beräkning på detta underlag och talar om för oss vad dessa fordon genererar i C02-utsläpp och vad det kostar att klimatkompensera på totalnivå.

Publicerad 20 oktober, 2020

Hur mycket tjänar Santander på klimatkompensationen?

Vi tjänar ingenting på klimatkompensationen. Eftersom Santander vill bidra till ett bättre klimat, så har vi valt att använda en del av intäkten från tjänsten Mina Fordon till att klimatkompensera.

Publicerad 20 oktober, 2020

Du kanske även är intresserad av