Forso Nordic AB blir en del av Santander

Santander Consumer Bank AS förvärvade i februari 2020, Forso Nordic AB, Ford Motor Company AB:s finansbolag i Norden. Som en del av integreringen av Forsos verksamhet har båda parter ingått ett fusionsavtal som innebär att Forso Nordic AB, med filialer, ska fusioneras in i Santander Consumer Bank AS.

Som filial till Santander Consumer Bank AS i Norge behöver vi, i enlighet med norsk lag, informera våra kunder när ett annat bolag fusioneras in i Santander. Därför får du denna information.

Fusionen blev godkänd av Finanstilsynet (den norska motsvarigheten till Finansinspektionen) den 8 maj 2020 och godkändes av styrelsen i Santander Consumer Bank AS vid ett extrainsatt styrelsemöte den 2 juli 2020. Fusionen av de två bolagen förväntas ske under slutet av tredje kvartalet 2020.

Sammanslagningen medför inga förändringar för dig som kund i Santander Consumer Bank AS och du behöver inte agera på denna information.

Information till dig som har sparkonto hos Santander Consumer Bank AS
För dig som har insatta pengar i Santander Consumer Bank AS kommer avtalsvillkoren inte att påverkas av denna fusion, och dina rättigheter gentemot Santander Consumer Bank AS kommer inte att förändras. Kapitalet på ditt konto i Santander Consumer Bank AS kommer fortsatt att omfattas av insättningsgarantin i Bankenes Sikringsfond (som täcker belopp upp till motsvarande 100 000 euro). Säkerheten för insättningen försämras därför inte till följd av fusionen.

Banken blir inte bara större och mer robust, utan en sammanslagning som denna erbjuder också många möjligheter och vi kommer att kunna erbjuda fler finansieringslösningar.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Kundservice på 08-559 514 00.