Sekretesspolicy för Återbäringsprogrammet

I policyn kan du läsa mer om hur personuppgifter hanteras i Återbäringsprogrammet via Market2Member.
Sekretesspolicy för återbäringsprogrammet (pdf, 149kB)