Hem > Kort Mitt kort+ > Kreditskydd

Kreditskydd – Förmånlig försäkring till din kredit

Kreditskydd hjälper dig vid:

 • Ofrivillig arbetslöshet
 • Sjukskrivning
 • Sjukhusvistelse för egenföretagare
 • Kritisk sjukdom

Försäkringen betalar månadskostnaden för din kredit i två månader vid sjukskrivning samt vid oförutsedd och ofrivillig arbetslöshet om du är anställd, och vid sjukhusvistelse om du är egenföretagare. Kreditskydd löser dessutom hela din kreditskuld den tredje månaden. I händelse av dödsfall löses hela skulden.

Alla ersättningsbelopp baseras på kreditskulden enligt kontoutdrag månaden före skadedatum. Kreditskydd kostar 1 % av din skuld på krediten – d v s bara den del av krediten som du använt - varje månad. Exempel: om din skuld är 5 000 kronor, blir 1 % av det 50 kronor, som då blir din premie den månaden.

För att teckna Kreditskydd behöver du:

 • Vara 18–64 år och bosatt i Sverige
 • Ha en tillsvidare- eller visstidsanställning på minst 17 timmar per vecka eller vara egen företagare med f-skattesedel
 • Inte vara medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet
 • Inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning

Uppsägning av försäkring

Du kan säga upp försäkringen när du vill. Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt och du behöver inte betala någon premie. Om du vill säga upp försäkringen ringer du eller lämnar ett meddelande via internetbanken. Det går också bra att meddela oss per skriftligt brev till:

Santander Consumer Bank
FE 302
171 75 Stockholm

Exempel på fall där försäkringen inte gäller

 • Sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till inom 12 månader närmast före försäkringens tecknande

 • Självförvållad skada eller sjukskrivning på grund av alkohol-, läkemedels-, eller drogmissbruk

 • Sjukdom eller skada som inträffar inom kvalificeringstiden som är 30 dagar från det att du anslutits till försäkringen

 • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid anslutning till försäkringsskyddet

 • Uppsägning som du har underrättats om inom kvalificeringstiden som är 90 dagar från det att du anslutits till försäkringen

 • Anställning som har varit tidsbegränsad (t.ex. vikariat, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete) som pågått kortare tid än 6 månader 

 • Arbetslöshet som är frivillig

Observera att egenföretagare inte omfattas av skyddet för arbetslöshet och att anställda inte omfattas av skyddet för sjukhusvistelse.

Anmäla skada

Försäkringsgivare för Kreditskydd är CNP Santander Insurance Europe DAC och CNP Santander Insurance Life DAC.

Vid skada kontakta CNP Santander Insurance på 08-593 665 83 eller via e-post: kundservice@se.cnpsantander.com


Kontakta oss
08-559 514 00 mån-fre 09–17

Internetbanken
Logga in