Upp till två betalningsfria månader per år

Om du skött dina betalningar de senaste sex månaderna kan du bli beviljad två betalfria månader per kalenderår. Det är inte möjligt att nyttja dem direkt efter varandra.