Bankordlista

Inom bank och privatekonomi används en del ord som kan var svåra att förstå. I vår ordlista med banktermer förklarar vi de vanligaste orden på "bankiska".

Illustration av en röd bok med texten A-Ö

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Aktiefond

En aktiefond är en fond där minst 85 % av fondförmögenheten är investerade i aktier. Avkastningen för fonden är därav beroende av de underliggande aktiernas utveckling.

Amortering

Att amortera betyder att betala av en skuld. En låntagare som amorterar betalar av på sitt lån och minskar sina räntekostnader vid varje amorteringstillfälle.

Amorteringsfrihet

Ett amorteringsfritt lån innebär att du under en avsatt period inte amorterar på lånet, d.v.s att du inte betalar av på själva lånet, utan istället bara betalar räntan för lånet och eventuella avgifter.

Annuitetslån

Annuitet betyder att låntagaren betalar ett lika stort belopp varje månad. Betalning av ränta och amortering är med andra ord upplagt på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa per betalningsperiod.

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet är den kostnad som uppstår när för en produkt eller tillgång som införskaffas, samt eventuella kostnader som tillkommer vid köpet. Anskaffningsvärde är en vanlig term kopplat till köp av bostäder eller aktier.

Avkastning

Avkastningen syftar på hur mycket en tillgång har förändrats i värde från en tidigare tidpunkt. Avkastningen är alltså värdeförändringen på en tillgång under en viss tidsperiod.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är den procent av en fastighetens värde som du lånar. Om en fastighet är värderad till två miljoner och belåningsgraden ligger på 70 %, har du alltså tagit ett lån på 1,4 miljoner.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person eller ett företag inte har betalt sina skulder i tid. Anmärkningen ligger kvar i tre år.

Läs mer om betalningsanmärkning i artikeln: Vad är betalningsanmärkningar, och hur kan du undvika dem?

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga syftar på låntagarens förmåga att betala tillbaka en skuld innan förfallodatumet. Betalningsförmågan baseras på en persons inkomst och anställningsform. Andra uppgifter som betalningsförmågan kan baseras på är boendeform, lån, och familjesituation.

Blancolån

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Med säkerhet menas exempelvis ett hus, en lägenhet eller ett fordon. Långivaren har alltså inte någon säkerhet att ta som pant.

Borgensman

Borgensman är en person som går i borgen för en låntagare. Som borgensman åtar man sig att betala tillbaka låntagarens skuld om den personen inte själv kan slutföra betalningen.

Borgenär

Den part som lånar ut pengar till någon, vanligtvis en bank eller ett låneinstitut kallas borgenär.  

Brutto

Ordet brutto är ett värde innan avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel rabatter, moms och skatt.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta får man om man inte betalar sin skuld i tid.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den årliga räntan som du betalar på lånebeloppet där även alla avgifter räknats med. Det ger dig en helhetsbild av alla utgifter och gör det lättare att jämföra räntor mellan olika långivare.

Fordonslån

Ett fordonslån är när du lånar för att köpa ett fordon. När du tar ett fordonslån måste du betala minst 20 % av fordonets pris kontant och fordonet utgör då säkerhet för lånet.

Förfallodag

Förfallodag är det datum då fakturan skall vara betald dvs pengarna skall vara banken tillhanda.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har getts från en person (gåvogivaren) till en annan (gåvotagaren). Brevet innehåller ofta även villkor för hur gåvan ska hanteras.

Läs mer om gåvobrev i vår artikel: Vad är ett gåvobrev?

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Vanligtvis är det en privatperson som tagit ett lån av en bank. Banken är då borgenär.

Handpenning

Handpenning är en den kontantinsats som betalas vid ett lån. Handpenningen visar att de båda parterna av lånet, långivaren och låntagaren, har bundit sig till lånet.

Handpenningslån

Ett handpenningslån är ett tillfälligt lån till handpenningen för en bostad, för dig som har sålt din gamla fastighet och ska köpa en ny. Lånet ska betalas tillbaka samma dag som du får tillträde till bostaden eller strax därefter.

Hopbakslån

Ett hopbakslån är när du bakat ihop flera dyra lån och krediter till att bli ett större hopbakslån, med billigare ränta.

Här kan du läsa mer om hopbakslån här: Samla dina lån och sänk din månadskostnad

Inflation

Inflation innebär att värdet på pengar minskar. Inflationen uppstår dels på grund av efterfrågan, när efterfrågan ökar snabbare än tillgången på varor och tjänster.

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är en försäkring för inkomstbortfall vid arbetslöshet. Med en inkomstförsäkring får du en ersättning som motsvarar en del av vad du tidigare tjänade.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti är garantin för pengar som du har på ditt sparkonto och innebär att du får tillbaka dina pengar på kontot ifall banken skulle gå i konkurs. 

Här kan du läsa mer om insättningsgaranti: Trygg insättningsgaranti

Investeringssparkonto (ISK)

Med ett Investeringssparkonto (ISK) betalar du ingen skatt när du säljer fonder eller aktier som gått med vinst utan betalar istället en schablonskatt varje år som baseras på det värde du har på kontot. Pengarna är inte bundna utan du kan sälja och köpa hur ofta du vill.

Kapitalfordran

Kapitalfordran är den skuld som kunden totalt kommer att betala tillbaka till banken, kapital + ränta + aviavgifter + uppläggningsavgift under hela kontraktets löptid.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden är den totala kostnaden (exklusive lånebeloppet) för ett lån under en viss tid, där avgifter såsom ränta, uppläggningsavgifter och aviavgifter ingår.

Kapitalskuld

Kapitalskuld är den ursprungliga skulden på ett lån.

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån görs en kreditprövning. Det innebär att långivaren kontrollerar om du uppfyller kraven för att låna.

Kreditupplysning

En kreditupplysning ger information om en persons ekonomiska situation, civilstånd eller om personen bor kvar i landet. Långivare använder informationen som underlag inför beslut att bevilja ett lån eller annan typ av kredit.

Kreditvärdighet

Kreditvärdigheten är din ansedda förmåga att betala tillbaka en kredit, ett lån. Om du anses ha god förmåga att betala tillbaka lånet har du en hög kreditvärdighet. Om du exempelvis har en hög inkomst och inte har några lån anses du ha en hög kreditvärdighet.

Läs mer om kreditvärdighet i vår artikel: Lär dig allt om kreditupplysningar och stärk din kreditvärdighet

Köpebrev

Ett köpebrev är en juridisk handling som visar på ägandet av en fastighet. Köpebrevet är ett bevis på att fastigheten är betald och på vem som äger den.

Lagfart

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Lagfarten ansöks hos lantmäteriet och är en officiell registrering av den nye lagfarna ägaren. 

Läs mer om lagfart i vår artikel: Vad är en lagfart?

Lån med säkerhet

Ett lån med säkerhet är när det du tar lån för exempelvis en bostad eller ett fordon och dessa används som pant för lånet. Skulle du få svårt att betala kan långivaren tvinga fram en försäljning av säkerheten.

Lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet är en låneform där banken eller långivaren inte kräver någon säkerhet för lånet i form av exempelvis ett hus eller en bil. Lånet kan användas till vad du vill.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från banken om hur mycket pengar du är beviljad att låna i samband med ett bostadsköp. Lånelöftet är baserat på din aktuella ekonomiska situation och dina inkomster och utgifter.

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån, som kan hjälpa dig med månadskostnaden för lånet om du skulle bli ofrivilligt arbetslös eller sjuk.

Läs mer om vårt låneskydd här: Låneskydd för privatlån

Löptid

Löptid är den avtalade tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på.

Medlåntagare

Medlåntagare är den eller de personer som står på låneavtalet utöver låntagaren. Alla låntagare som står på låneavtalet är lika betalningsansvariga att betala av lånet till banken.

Medsökande

Att ha en medsökande innebär att man tar ett lån tillsammans med någon annan. Det vill säga att det är två personer som ansvarar för att ett lån betalas tillbaka.

Netto

Ordet netto är ett värde efter det att avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel skatt, moms eller rabatter.

Nettolön är den lön som betalas ut till en anställd efter att skatt och avgifter dragits.
Läs mer om nettolön i artikeln: Vilka faktorer påverkar din nettolön?

Nominell ränta

Den nominella räntan är den räntan som man betalar för själva lånet. Nominell ränta tar inte hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer.

OCR-nummer

OCR är ett referensnummer som finns angivet någonstans på själva fakturan, oftast längst ner till vänster på inbetalningskortet. Det är en nummerserie som berättar för bankgirot eller plusgirot hur pengarna ska placeras. Det här gör att företaget som tar emot betalningen, automatiskt kan registrera vilken faktura som betalats.

Läs om hur du skapar ditt eget OCR-nummer här: Hur skapar jag mitt eget OCR-nummer? 

Omstartslån

Om du på grund av skulder eller betalningsanmärkningar inte kan ta ett vanligt privatlån, men kan visa på god betalningsförmåga kan du hos vissa banker ta ett omstartslån. Omstartslånet är en låneform som ämnar att ge en omstart för din ekonomi.

Pantbrev

Ett pantbrev är ett värdebevis, och används som en säkerhet för ett lån. När du lånar pengar för att exempelvis köpa ett hus, kan du pantsätta huset genom att ge ett pantbrev till banken. Om låntagaren inte kan betala sitt lån för fastigheten och den måste säljas, kommer innehavaren av pantbrevet (banken) i första hand få pengar vid försäljningen.

Privatleasing

Privatleasing innebär att en privatperson hyr en bil under en avtalad tidsperiod, oftast 3 år. Du betalar ingen kontantinsats vid privatleasing utan istället en månadsavgift som kan variera kraftigt beroende på villkor och utrustningsnivå.

Ränta på ränta

Ränta på ränta-effekten innebär att du exponentiellt får avkastning på ditt sparande och intjänad ränta på ditt sparande. Effekten blir därmed exponentiell då pengarna växer med tiden.

Läs mer om ränta på ränta-effekten här: Ränta på ränta – en raket för ditt sparande

Räntelagen

Räntelagen är den lag som reglerar dröjsmålsräntor och betalningsvillkor som banker kan ta av låntagarna. Räntelagen gäller så fort du köper en vara på kredit, avbetalning, faktura, eller när du tar ett lån.

Räntepunkt

Räntepunkt, även kallad baspunkt eller punkt i finansiella sammanhang, är en hundradels procentenhet - 75 räntepunkter är 0,75 procentenheter. Begreppet räntepunkt ett mått på ränta och används ofta för att referera till förändringar.

Räntesats

En räntesats är storleken på räntan för ett lån. Räntesatsen visar därmed kostnaden för att ta ett lån.

Skuldebrev

Skuldebrev är ett juridiskt namn för avtalet du skriver på när du lånar pengar av banken. Ett bevis på att banken lånat ut pengar till dig och specificerar hur skulden ska betalas tillbaka.

Skuldsanering

En person med stora skulder kan ansöka om en skuldsanering. Skuldsaneringen innebär att en del av skulden tas bort, med kravet att personen i fråga följer en uppsatt betalningsplan för den del av skulden hen kan betala tillbaka.

Solidariskt betalningsansvar

Om en person är solidariskt betalningsansvarig innebär det att det är flera låntagare som är gemensamt ansvariga att betala hela skulden.

Topplån

Ett topplån är en del av ett bostadslån, som vanligtvis ligger i intervallet mellan 70–80 % av köpeskillingen vid ett fastighetsköp. Ett topplån kompletterar mellanskillnaden mellan ett bottenlån, för att nå upp till bolånetaket.

UC - Upplysningscentralen

UC står för upplysningscentralen och är ett företag som gör kreditupplysningar. De utför kreditupplysningar på företag och privatpersoner.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är den avgift som låntagaren får betala för det administrativa arbetet för att lägga upp ett lån.

Valutadag

Valutadag är den dag då ränta tillsätts eller dras ifrån ett konto. Valutadagen är därmed den dag då en insättning förs på ett konto.

Värdepapper

Ett värdepapper är ett bevis på en tillgång som du kan handla med. Det finns olika typer av värdepapper, exempelvis aktier, fonder, obligationer eller optioner.