Bankordlista

Inom bank och privatekonomi används en del ord som kan var svåra att förstå. I vår ordlista med banktermer förklarar vi de vanligaste orden på "bankiska".

Illustration av en röd bok med texten A-Ö

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Amortering

Att amortera betyder att betala av en skuld. En låntagare som amorterar betalar av på sitt lån och minskar sina räntekostnader vid varje amorteringstillfälle.

Annuitetslån

Annuitet betyder att låntagaren betalar ett lika stort belopp varje månad. Betalning av ränta och amortering är med andra ord upplagt på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa per betalningsperiod.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person eller ett företag inte har betalt sina skulder i tid. Anmärkningen ligger kvar i tre år.

Blancolån

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Med säkerhet menas exempelvis ett hus, en lägenhet eller ett fordon. Långivaren har alltså inte någon säkerhet att ta som pant.

Borgensman

Borgensman är en person som går i borgen för en låntagare. Som borgensman åtar man sig att betala tillbaka låntagarens skuld om den personen inte själv kan slutföra betalningen.

Borgenär

Den part som lånar ut pengar till någon, vanligtvis en bank eller ett låneinstitut kallas borgenär.  

Brutto

Ordet brutto är ett värde innan avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel rabatter, moms och skatt.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta får man om man inte betalar sin skuld i tid.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den årliga räntan som du betalar på lånebeloppet där även alla avgifter räknats med. Det ger dig en helhetsbild av alla utgifter och gör det lättare att jämföra räntor mellan olika långivare.

Fordonslån

Ett fordonslån är när du lånar för att köpa ett fordon. När du tar ett fordonslån måste du betala minst 20 % av fordonets pris kontant och fordonet utgör då säkerhet för lånet.

Förfallodag

Förfallodag är det datum då fakturan skall vara betald dvs pengarna skall vara banken tillhanda.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har getts från en person (gåvogivaren) till en annan (gåvotagaren). Brevet innehåller ofta även villkor för hur gåvan ska hanteras.

Läs mer om gåvobrev i vår artikel: Vad är ett gåvobrev?

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Vanligtvis är det en privatperson som tagit ett lån av en bank. Banken är då borgenär.

Investeringssparkonto (ISK)

Med ett Investeringssparkonto (ISK) betalar du ingen skatt när du säljer fonder eller aktier som gått med vinst utan betalar istället en schablonskatt varje år som baseras på det värde du har på kontot. Pengarna är inte bundna utan du kan sälja och köpa hur ofta du vill.

Kapitalfordran

Kapitalfordran är den skuld som kunden totalt kommer att betala tillbaka till banken, kapital + ränta + aviavgifter + uppläggningsavgift under hela kontraktets löptid.

Kapitalskuld

Kapitalskuld är den ursprungliga skulden på ett lån.

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån görs en kreditprövning. Det innebär att långivaren kontrollerar om du uppfyller kraven för att låna.

Kreditupplysning

En kreditupplysning ger information om en persons ekonomiska situation, civilstånd eller om personen bor kvar i landet. Långivare använder informationen som underlag inför beslut att bevilja ett lån eller annan typ av kredit.

Lån med säkerhet

Ett lån med säkerhet är när det du tar lån för exempelvis en bostad eller ett fordon och dessa används som pant för lånet. Skulle du få svårt att betala kan långivaren tvinga fram en försäljning av säkerheten.

Lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet är en låneform där banken eller långivaren inte kräver någon säkerhet för lånet i form av exempelvis ett hus eller en bil. Lånet kan användas till vad du vill.

Löptid

Löptid är den avtalade tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på.

Medsökande

Att ha en medsökande innebär att man tar ett lån tillsammans med någon annan. Det vill säga att det är två personer som ansvarar för att ett lån betalas tillbaka.

Netto

Ordet netto är ett värde efter det att avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel skatt, moms eller rabatter.

Nettolön är den lön som betalas ut till en anställd efter att skatt och avgifter dragits.
Läs mer om nettolön i artikeln: Vilka faktorer påverkar din nettolön?

Nominell ränta

Den nominella räntan är den räntan som man betalar för själva lånet. Nominell ränta tar inte hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer.

OCR-nummer

OCR är ett referensnummer som finns angivet någonstans på själva fakturan, oftast längst ner till vänster på inbetalningskortet. Det är en nummerserie som berättar för bankgirot eller plusgirot hur pengarna ska placeras. Det här gör att företaget som tar emot betalningen, automatiskt kan registrera vilken faktura som betalats.

Privatleasing

Privatleasing innebär att en privatperson hyr en bil under en avtalad tidsperiod, oftast 3 år. Du betalar ingen kontantinsats vid privatleasing utan istället en månadsavgift som kan variera kraftigt beroende på villkor och utrustningsnivå.

Reporänta

Reporänta bestäms av Riksbanken som bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället.

Skuldebrev

Skuldebrev är ett juridiskt namn för avtalet du skriver på när du lånar pengar av banken. Ett bevis på att banken lånat ut pengar till dig och specificerar hur skulden ska betalas tillbaka.

Solidariskt betalningsansvar

Om en person är solidariskt betalningsansvarig innebär det att det är flera låntagare som är gemensamt ansvariga att betala hela skulden.