Amortering

Att amortera betyder att betala av en skuld. En låntagare som amorterar betalar av på sitt lån och minskar sina räntekostnader vid varje amorteringstillfälle.