Amorteringsfrihet

Ett amorteringsfritt lån innebär att du under en avsatt period inte amorterar på lånet, d.v.s att du inte betalar av på själva lånet, utan istället bara betalar räntan för lånet och eventuella avgifter.