Amorteringskrav

Amorteringskrav – vad betyder det egentligen och vad innebär det för dig som privatperson? Det kan du läsa mer om på denna sida, samt varför detta krav infördes från början.

Vad är amortering?

Amortering innebär att du betalar av på ett lån i form av regelbundna avbetalningar. Varje avbetalning minskar skulden och samtidigt minskar också räntekostnaderna. Amortering är alltså en viktig del av att betala av ett lån.

Vad är amorteringskrav?

Amorteringskrav är en regel som infördes för att minska risken för höga skulder och ökad ekonomisk stress i hushållen. Kravet innebär att den som tar ett lån med en belåningsgrad över 50 procent måste amortera minst en procent av lånebeloppet per år. Detta gäller för bostadslån och innebär att du måste betala av en del av lånet varje år.

Varför infördes amorteringskravet?

Amorteringskravet infördes som sagt för att minska risken för höga skulder och ekonomiska komplikationer. Detta var ett sätt att försöka förhindra en eventuell bostadsbubbla och minska risken för att hushållen skulle hamna i skuldfällor. Genom att införa amorteringskravet ville man också öka stabiliteten på bostadsmarknaden.Vad innebär amorteringskravet för dig?

Om du tar ett bostadslån med en belåningsgrad över 50 procent måste du amortera minst en procent av lånebeloppet per år. Detta innebär att du måste betala av en del av lånet varje år. Amorteringskravet kan innebära att du får högre månadskostnader, då du måste betala av på lånet samtidigt som du betalar ränta. Det är viktigt att tänka på att amorteringskravet är till för att minska risken för höga skulder och ekonomiska svårigheter. Det kan vara en utmaning att betala av på lånet samtidigt som du har andra utgifter, men det är också en viktig del av att ha en stabil ekonomi på lång sikt.