Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet är den kostnad som uppstår när för en produkt eller tillgång som införskaffas, samt eventuella kostnader som tillkommer vid köpet. Anskaffningsvärde är en vanlig term kopplat till köp av bostäder eller aktier.