Avkastning

Avkastningen syftar på hur mycket en tillgång har förändrats i värde från en tidigare tidpunkt. Avkastningen är alltså värdeförändringen på en tillgång under en viss tidsperiod.