Belåningsgrad

Belåningsgrad är ett ord som används när man pratar om bolån. Belåningsgraden avgör hur mycket av en fastighets värde som du får ta ut i lån. Det är viktigt att känna till hur hög belåningsgrad som är tillgänglig för att kunna räkna ut hur mycket ditt bostadsköp kommer att kosta.

Vad är belåningsgrad?

När man pratar om belåningsgrad pratar man om hur stor del av en bostads värde som är i lån. Varje gång du amorterar på ett bolån eller om bostadens värde går upp blir belåningsgraden lägre. Det är viktigt att känna till belåningsgraden både när man ska köpa bostad och när man äger en bostad.  

Belåningsgrad när man köpa bostad

Bostadens marknadsvärde och belåningsgraden avgör hur mycket du får ta i bolån. Du kan enkelt räkna ut hur mycket du får låna när du känner till både marknadsvärdet och belåningsgraden.

Ska du till exempel köpa en bostad värd 4 miljoner kan du låna högst 3,4 miljoner. Detta då banker inte får bevilja bostadslån på mer än 85 % av bostadens värde. Lånar du en lägre summa och betalar mer själv, blir belåningsgraden naturligtvis lägre.

Det är bra att alltid hålla koll på belåningsgraden när man äger bostad

När du äger en bostad är det smart att försöka amortera så mycket som möjligt av lånet så fort som möjligt. Ju mer du amorterar, desto längre belåningsgrad har du på din bostad. Hög belåningsgrad och rörlig ränta är en kombination som kan påverka din ekonomi negativt. 

Om räntan skulle gå upp och du har en väldigt hög belåningsgrad kan dina månadskostnader skjuta i höjden. Med lägre belåningsgrad är din personliga ekonomi inte lika känslig för förändringar i räntan. Känner du att du har för hög belåningsgrad är det därför bra att försöka amortera mer varje månad.