Belåningsgrad

Belåningsgraden är den procent av en fastighetens värde som du lånar. Om en fastighet är värderad till två miljoner och belåningsgraden ligger på 70 %, har du alltså tagit ett lån på 1,4 miljoner.