Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är något du får om du inte har betalat en räkning i tid. Om du har en eller flera betalningsanmärkningar kan du få svårt att få lån eller ansöka om kredit, till exempel när du vill köpa något med avbetalning eller skaffa ett kreditkort. En kreditupplysning görs även när du ska teckna hyreskontrakt. Betala alltid dina räkningar i tid för att slippa få betalningsanmärkningar.

Man får oftast en betalningsanmärkning om man inte betalat en räkning i tid. Företaget som du är skyldig pengar till skickar oftast ut en påminnelse om en räkning inte har betalats. Om påminnelsen inte hjälper går din skuld över till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget skickar då ut en ny räkning där man lagt till påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. 

Vad händer om du inte betalar din påminnelse?

Om du inte betalar denna räkning vänder sig inkassoföretaget till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden skickar i sin tur ett brev till dig och ber dig att bestrida eller godkänna kravet på betalning. Om du godkänner kravet eller inte svarar på brevet registreras informationen om att du inte betalat en räkning i tid hos Kronofogden. Denna information hämtas sedan av alla kreditupplysningsföretagen och det är detta som är själva betalningsanmärkningen. Även om du betalar din skuld till Kronofogden kommer betalningsanmärkningen att registreras och finns kvar i tre år.

Kreditupplysningsföretagen har även tillgång till dina andra ekonomiska uppgifter som hur stor inkomst du har, om du äger fastigheter och annan finansiellt relevant information. När du ansöker om ett lån eller kredit gör banken en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. I denna kan banken se om du har tidigare betalningsanmärkningar. 

Betalningsanmärkningar varar olika länge för olika personer

En betalningsanmärkning syns i kreditupplysningsföretagens register olika länge beroende på vem du är. För privatpersoner finns anmärkningen kvar i tre år innan din kreditupplysning är helt fri från anmärkningar. För juridiska personer finns anmärkningen kvar i fem år.

Om du har skuldsanering finns betalningsanmärkningen kvar i fem år från dagen då skuldsaneringen inleds. Om betalningsplanen pågår längre än fem år raderas uppgiften först den dagen då betalningsplanen är slutförd. För företagare under skuldsanering är motsvarande tid tre år.

Läs mer om betalningsanmärkning i artikeln: Vad är betalningsanmärkningar, och hur kan du undvika dem?