Betalningsförmåga

Betalningsförmåga syftar på låntagarens förmåga att betala tillbaka en skuld innan förfallodatumet. Betalningsförmågan baseras på en persons inkomst och anställningsform. Andra uppgifter som betalningsförmågan kan baseras på är boendeform, lån, och familjesituation.