Borgenär

Den part som lånar ut pengar till någon, vanligtvis en bank eller ett låneinstitut kallas borgenär.