Borgensman

En borgensman avser en person som frivilligt tar på sig det ekonomiska ansvaret för en skuld som någon annan är huvudsakligen ansvarig för. Den primära rollen för en borgensman är att agera som en säkerhetsåtgärd, där borgensmannen garanterar att skulden kommer att betalas om den ursprungliga låntagaren inte kan uppfylla sina förpliktelser att betala tillbaka.

Borgensmannens risker

Borgensmannens ansvar och åtagande är en frivillig handling, och det är viktigt att förstå de ekonomiska riskerna som är involverade innan man går med på att bli en borgensman. Att vara borgensman innebär att man är ansvarig för skulden om gäldenären inte kan betala. Borgenären kan då vända sig till borgensmannen för att få skulden betald.

Borgensman används när du inte kan få lån på egen hand

Användningen av en borgensman är vanligt vid lån, hyres- och affärsavtal. Det ger långivare en extra säkerhet, eftersom de vet att det finns en andra part som kan betala skulden om den första parten inte kan. Detta kan vara särskilt användbart om du har osäker kreditvärdighet eller är i en finansiell situation där du inte kan erbjuda tillräcklig säkerhet för att banken ska gå med på att ge dig ett lån. 

En borgensman har samma ansvar som låntagaren

Det är viktigt att betona att vara en borgensman är en allvarlig förpliktelse. Innan du går med på att vara en borgensman bör du noga överväga de ekonomiska och juridiska konsekvenserna. Det är också klokt att söka juridisk rådgivning och förstå alla villkor och detaljer i lånet eller avtalet som du undertecknar som borgensman.

Borgensmannen garanterat att lånet betalas tillbaka

Borgensmannen har en viktig roll i att tillhandahålla ekonomisk säkerhet och garanti för ett lån. Det är viktigt för både låntagaren och borgensmannen att förstå att betalansvaret faller på borgensmannen om den huvudsakliga låntagaren inte kan betala sina månadsavgifter. Gå därför aldrig med på att vara borgensman om du inte är säker på att låntagaren kan betala sitt lån.