Bottenlån

Ett bottenlån är den största delen av ett bolån och används i samband med ett bostadsköp. När du köper en bostad så använder banken bostaden som säkerhet för det som kallas bottenlån. Idag får bottenlånet endast täcka 85 procent av bostadens värde. Resterande del av bostadens värde ska betalas med en kontantinsats eller ett privatlån. Det som tidigare kallades för topplån används idag inte på samma sätt längre.  

Vad är ett bottenlån?

När du tecknar ett bostadslån så står bottenlånet för 85 procent av bostadens värde. Som säkerhet för lånet används bostaden och detta gör att banken tar en lägre risk och har lättare för att få tillbaka sina pengar om något skulle hända. Exempelvis om bostaden måste säljas och priset på bostaden har minskat sedan köpet. Räntan på lånet skiljer sig från bank till bank men har ofta en relativt låg ränta i jämförelse med ett privatlån eller det som tidigare kallades topplån. Dessa lån har högre ränta på grund av att det saknas samma typ av säkerhet som används vid ett bottenlån.

Bottenlån och topplån

Skillnaden mellan ett bottenlån och ett topplån är att topplånet tidigare utgjorde cirka 15-20 procent av bolånet. Denna typ av lån används inte på samma sätt då banken idag kräver att köparen ska stå för resterande 15 procent av bostadens värde. Det är denna del som nu kallas för kontantinsatsen. Denna förändring infördes i 2010. Kontantinsatsen ger också banken en indikation om att du som lånar har gjort vissa åtgärder med din ekonomi för att få ihop dessa 15 procent.

Bolånetaket

Bolånetaket är det finansiella verktyg som används för att reglera bostadslån. Den används för att kontrollera hur mycket låntagaren kan låna, låntagarens betalningsförmåga, och ska hjälpa till att minska risken för överbelåning på bolån. Det är därför som vi i Sverige ska betala 15 procent i kontantinsats när vi köper en bostad. Det togs fram för att skapa finansiell stabilitet och innebär att låntagaren ska kunna betala tillbaka lånet till de olika banker och institut som använts vid ett bostadsköp.