Brutto

Brutto är ett ord som är väldigt vanligt i ekonomiska sammanhang. Det används oftast i koppling till ordet netto. Ett bruttobelopp är ett belopp innan eventuella avdrag, skatt eller moms. Netto är istället summan efter alla avdrag och skatter. Brutto och netto används även inom handel och när man pratar om löner.

Brutto i lön

När du får din lönespecifikation kan du se att din bruttolön är en högre summa än den summa som du faktiskt får utbetald till ditt konto. Bruttosumman du ser här är din lön innan inkomstskatten har dragits av.

Brutto i banklån

Begreppet brutto är även relevant när man pratar om banklån. Många banker använder nämligen din bruttoinkomst som grund för hur mycket du kan låna. När du ansöker om lån hos Santander tittar vi både på din bruttoinkomst och din generella kreditvärdighet. Vi gör en kreditupplysning och kan se hur mycket din taxerade inkomst var det föregående året och även dina andra skulder och krediter. 

Om din bruttoinkomst är mycket högre än dina skulder kan du oftast låna en högre summa pengar och få en lägre ränta. Du kan se vilken typ av lån som passar dig bäst och hur mycket du kan låna direkt via vår hemsida. Hos Santander kan du ta privatlån, billån, samla befintliga lån och fritidslån.

Brutto i andra sammanhang

Brutto används även i andra ekonomiska sammanhang. BNP står för bruttonationalprodukt och är den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod. Detta inkluderar både varor och tjänster.

Bruttonationalinkomst är ett annat uttryck som används när man mäter ett lands ekonomiska förutsättningar. Bruttonationalinkomsten är den totala inkomsten för alla invånare i ett land under ett år.