Brutto

Ordet brutto är ett värde innan avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel rabatter, moms och skatt.