Debet

Debet är ett begrepp som används inom ekonomi och redovisning för att beskriva en typ av transaktion eller bokföringspost. Ordet härstammar från latinets "debere", vilket betyder att vara skyldig eller att skulda. Inom redovisning används ordet för att representera den sida av ett konto där värdet eller tillgångarna ökar.

Vad innebär debet?

I grundläggande termer innebär en debetpost att det läggs till ett värde till en kontogrupp, till exempel en tillgång eller en kostnad. När en transaktion registreras på debetsidan av ett konto ökar det det totala saldot på kontot.

Debet används i dubbel bokföring, vilket är det vanligaste systemet för bokföring som används idag. Enligt dubbel bokföring måste varje transaktion ha minst två poster: en debetpost och en kreditpost. Debetposter registrerar ökningen av tillgångar eller minskningen av skulder eller kapital. En kreditpost minskar istället en kreditpost tillgångar eller ökar skulder eller kapital. 

Debet och kredit

Om ett företag, till exempel, köper en ny dator för kontanter, skulle bokföringen registreras som en debetpost på datorns tillgångskonto för att öka värdet av tillgångarna. Samtidigt registreras motsvarande kreditpost på kontot för kontanter för att minska kontantinnehavet. På så sätt bibehålls balansen mellan tillgångar och skulder i företagets bokföringssystem. 

Man kan därför säga att debet representerar den ökande sidan av ett konto inom dubbel bokföring och används för att registrera ökningar av tillgångar, kostnader och utgifter. Det är en viktig grundläggande princip inom redovisning och hjälper till att säkerställa noggrannhet och balans i företags finansiella rapporter.

Debet skrivs ofta som "debit" i många fall, då detta är den engelska översättningen av ordet.