Deflation

I vissa tider hör vi mycket om deflation och inflation och det kan vara bra att veta exakt vad dessa två uttryck står för. Det ger vi svar på här. Du får även en förklaring på hur samt varför deflation uppstår och hur du som privatperson kan påverkas av det.

Vad är deflation?

Värdet på pengar är aldrig helt konstant, då det emellanåt av olika anledningar kommer perioder där den allmänna prisnivån sjunker och penningvärdet ökar. När det händer kallar man det för deflation, och motsatsen till deflation är inflation.

Hur och varför uppstår deflation?

Deflation uppstår när priserna sjunkit under en lång period. Det kan bero på att konsumenterna inte har samma förbruk som innan, oftast på grund av en tidigare inflation som har gjort varor och tjänster mycket dyrare än vad samhället är vant till. Deflation leder i sin tur till mindre produktion och minskad tillväxt. Många experter menar att en långvarig deflation kan skada samhället mer än inflation.

Hur påverkas världen av deflation?

När produktionen och tillväxten minskar på en global skala leder det i värsta fall till ökad arbetslöshet. Företag får även svårigheter med att kunna nyanställa. Det blir lite som en ond spiral, där konsumenterna är försiktiga med att använda pengar – samtidigt som det är just ökad konsumtion som kan vara med till att minska arbetslösheten.


Är det någonsin en fördel med deflation?

Deflation innebär som sagt du kan få mer för pengarna när du köper varor och tjänster, då pengarna ökar i värde under en deflation. Det är även en fördel för dig som sparar pengar eller har sparat pengar under en tid. Deflation är dock inte så vanligt i vårt moderna samhälle och den senaste deflationskrisen var i åren 1920–1922.