Denuntiation

Denuntiation är ett begrepp för ett meddelande som sänds ut när ett enkelt skuldebrev skiftar till en ny borgenär. Borgenären ska rapportera om skiftet till gäldenären och denna underrättelse är viktig för att gäldenären ska veta precis vem som mottar betalningarna framöver. Det är också viktigt för borgenären att veta vem det är som ska betala. 

Vad är en denuntiation?

Vi måste snabbt klargöra vad en borgenär och en gäldenär är för att förstå denuntiation. En borgenär är ett kreditinstitut eller en bank som i detta fall agerar långivare. Gäldenären är den som står som låntagare. Är du låntagare, så är du också gäldenär. 

Denuntiation används när ett skuldebrev tas över av en ny borgenär och är ett krav för att betalningarna ska kunna fortsätta till den nya borgenären. Den nya borgenären är därför tvungen att sända ut information om att en överlåtelse kommer att ske. Antingen skriftligt eller muntligt. Detta för att gäldenären ska ha full förståelse över vem som skall motta framtida betalningar. Men också för att den nya borgenären säkerställer att det är dem som ska betalas i framtiden. Namnet på detta meddelande som skickas är denuntiation.

När används en denuntiation?

Som vi tidigare nämnt så måste låntagaren få ett meddelande av långivaren om att exempelvis en annan bank har tagit över ditt skuldebrev. Ett exempel kan vara när du har lån i en bank som sedan blir uppköpt av en annan bank. Ditt skuldebrev överlåts till en ny borgenär. Skulden kommer nu att betalas till en ny borgenär. 

Överlåtelsen måste meddelas till dig som har skuldebrevet och då används en denuntiation för att du ska förstå vem betalningar skall gå till i framtiden. När en denuntiation skett eller skall ske så får den nya långivaren inte ta ut nya avgifter för din skuld eller kräva in pengar tidigare än avtalat med förra banken. Denuntiationen är därför mycket viktig vid överlåtelse av skuldebrev.