Diskontering

Diskontering är en grundläggande princip och beräkning inom ekonomistyrning och investeringskalkylering. Principen används för att bedöma värdet av framtida pengar i dagens läge, med hänsyn till ett avkastningskrav. I praktiken innebär detta att man tar hänsyn till både tidsvärdet och risken för att få en mer precis bedömning av hur lönsam en investering kommer att vara.

Vad är diskontering?

När man pratar om pengarnas värde i olika tidpunkter, är det viktigt att ta hänsyn till att pengarnas värde förändras över tid på grund av fenomen som inflation och ränta. Inflationen minskar värdet på pengar över tid, medan räntan möjliggör att pengar som investeras idag kan generera avkastning i framtiden. Detta innebär att en summa pengar i framtiden inte har samma köpkraft som samma summa har idag.

Tanken bakom diskontering är att om vi känner till din avkastningstakt så kan du även räkna tillbaka eller diskontera framtida kassaflöden till deras nuvarande värde. Detta ger dig möjligheten att jämföra olika kassaflöden som uppstått, eller kommer att uppstå, vid olika tidpunkter för att sedan bedöma deras relativa värde idag. 

Genom att diskontera framtida kassaflöden till dess nuvarande värde kan du också jämföra dem med din grundinvestering för att bättre bedöma lönsamheten hos en investering.

Diskontering är därför avgörande för att ta smarta investeringsbeslut. Genom att använda diskonteringsmetoder som nettonuvärdesmetoden eller internräntemetoden kan företag och investerare analysera och rangordna olika investeringsmöjligheter baserat på deras relativa lönsamhet. På så sätt kan de välja de mest fördelaktiga investeringarna för att maximera avkastningen eller uppnå sina ekonomiska mål.

Diskontering är därför en central del av ekonomistyrningen som gör det möjligt att bedöma värdet av framtida pengar i dagens termer. Det är ett viktigt koncept som kan hjälpa företag och dig som individ att ta bättre finansiella beslut.