Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den årliga räntan som du betalar på lånebeloppet där även alla avgifter räknats med. Det ger dig en helhetsbild av alla utgifter och gör det lättare att jämföra räntor mellan olika långivare.