Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning. Alltså det datum då en faktura senast ska vara betald, en ränta ska vara erlagd eller ett lån senast ska vara löst. Förfallodag är samma sak som den sista återbetalningsdagen för en period.