Förfallodatum

Förfallodatum är det datum som en avgift eller en faktura behöver vara betalad, därefter skickas det ut en påminnelse och medföljande påminnelseavgift om att fakturan behöver betalas. Om du inte betalar fakturan i tid skickas den vidare till ett inkassoföretag.