Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har getts från en person (gåvogivaren) till en annan (gåvotagaren). Brevet innehåller ofta även villkor för hur gåvan ska hanteras.

Läs mer om gåvobrev i vår artikel: Vad är ett gåvobrev?