Handpenning

Handpenning är en den kontantinsats som betalas vid ett lån. Handpenningen visar att de båda parterna av lånet, långivaren och låntagaren, har bundit sig till lånet.