Inflation

Många av oss upplever troligtvis någon gång under vår livstid effekterna av inflation. På denna sida förklarar vi vad inflation är, hur den kan uppstå, vad som är skillnaden på hög och låg inflation samt om det finns några fördelar med inflation.

Vad är inflation?

Kort sagt innebär inflation att värdet på pengar minskar. Någonting sker globalt som påverkar hela världens ekonomi och denna situation leder till att den allmänna prisnivån ökar. Vid en ökning av denna allmänna prisnivå uppstår en inflation, och du ska plötsligt vänja dig vid att dina pengar inte räcker lika långt som de brukade göra. Du ska helt enkelt betala mer för de varor och tjänster du förbrukar, även om du förbrukar de på samma nivå som innan.

Hur och varför uppstår inflation?

Inflation kan uppstå bland annat på grund av efterfrågan, i en global situation där efterfrågan ökar snabbare än tillgången på varor och tjänster. Vad det är som gör att efterfrågan ökar snabbare än tillgången kan vara olika från år till år. Inflation kan också uppstå vid en eventuell utveckling på världens börser – det innebär med andra ord kan inflation uppstå som ett slutresultat av att media och experter kontinuerligt talar om risken för ökad inflation.

Vad är skillnaden på låg och hög inflation?

Låg inflation, eller deflation som det också kallas, är egentligen motsatsen till inflation. Vid en låg inflation faller alltså den allmänna prisnivån och värdet på pengar ökar. När konsumenter vet att många varor och tjänster blir billigare för varje dag kommer efterfrågan också att minska med tiden. Det kan eventuellt leda till att arbetslösheten ökar.

Är det någonsin en fördel med inflation?

Om du har många lån, eller ett större lån, kan du eventuellt vara en av dem som kan se några fördelar i en hög inflation. Det beror på att den ökade inflationen leder till att pengar blir mindre värda och således blir även ditt större lån mindre värt.