Inflation

Inflation innebär att värdet på pengar minskar. Inflationen uppstår dels på grund av efterfrågan, när efterfrågan ökar snabbare än tillgången på varor och tjänster.