Insättningsgaranti

Insättningsgaranti är garantin för pengar som du har på ditt sparkonto och innebär att du får tillbaka dina pengar på kontot ifall banken skulle gå i konkurs. 

Här kan du läsa mer om insättningsgaranti: Trygg insättningsgaranti