Kapitalskuld

Kapitalskuld är den ursprungliga skulden på ett lån.