Köpebrev

Ett köpebrev är en juridisk handling som visar på ägandet av en fastighet. Köpebrevet är ett bevis på att fastigheten är betald och på vem som äger den.