Lagfart

En lagfart är ett bevis på att du äger en fastighet. Lagfarten ansöks hos lantmäteriet och är en officiell registrering av den nye lagfarna ägaren. 

Läs mer om lagfart i vår artikel: Vad är en lagfart?