Lånelöfte

Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från banken om hur mycket pengar du är beviljad att låna i samband med ett bostadsköp. Lånelöftet är baserat på din aktuella ekonomiska situation och dina inkomster och utgifter.