Medlåntagare

Medlåntagare är den eller de personer som står på låneavtalet utöver låntagaren. Alla som står med på ett lån, inklusive medlåntagare är lika betalningsansvariga att betala tillbaka lånet. Att ansöka om lån med en eller flera medlåntagare kan göra det lättare att få ett lån beviljat.

När behövs medlåntagare?

När man ansöker om ett lån gör banken en bedömning på låntagarens kreditvärdighet, eller förmåga att betala tillbaka lånet. Om banken anser att personen inte har tillräckligt hög kreditvärdighet kan en medlåntagare krävas för att få lånet godkänt. Ansöker man om lån med en medlåntagare bedöms återbetalningsförmågan hos båda personer, vilket kan göra det lättare att få lånet beviljat. 

Ett exempel när en medlåntagare kan behövas är om en ung person ansöker om bolån för att köpa sin första bostad. Personen kanske har för låg inkomst eller saknar tillsvidareanställning, vilket gör att banken inte anser att personen kan betala tillbaka lånet. I detta fall kan en medlåntagare, till exempel en förälder eller ett syskon, stå med på lånet för att den unga personen ska kunna köpa sin bostad.

Vem kan vara medlåntagare?

Det finns inga regler för vem som får vara medlåntagare. Det enda som är viktigt är att alla som står med på lånet känner till att de har lika stort ansvar att betala tillbaka lånet. Det är vanligast att en förälder eller en partner står som medlåntagare, särskilt i de fall när huvudlåntagaren bor tillsammans med personen som står som medlåntagare.

Vad innebär det att vara medlåntagaren?

Om du är medlåntagare på ett lån har samma betalningsansvar och skyldigheter som låntagaren. Det är upp till de som står på lånet att komma överens om vem som ska betala för lånet. Ansvaret att betala banken är lika stort för alla låntagare.

Vilket ansvar har medlåntagaren vid dödsfall?

Om ett lån har medlåntagare och huvudlåntagaren går bort kommer lånet att redovisas som en skuld i dödsboet. Lånet skrivs inte av då det finns medlåntagare på lånet. Om det finns tillräckligt med pengar för att betala lånet i dödsboet kommer lånet att betalas av. Men om lånet inte kan betalas tillbaka via dödsboet kommer medlåntagaren att vara skyldig att betala tillbaka lånet.