Medlåntagare

Medlåntagare är den eller de personer som står på låneavtalet utöver låntagaren. Alla låntagare som står på låneavtalet är lika betalningsansvariga att betala av lånet till banken.