Medsökande

Att ha en medsökande innebär att man tar ett lån tillsammans med någon annan. Det vill säga att det är två personer som ansvarar för att ett lån betalas tillbaka.