Netto

Ordet netto är ett värde efter det att avdrag har gjorts. Avdrag kan vara t ex skatt, moms eller rabatter.