Netto

Ordet netto är ett värde efter det att avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel skatt, moms eller rabatter.

Nettolön är den lön som betalas ut till en anställd efter att skatt och avgifter dragits.
Läs mer om nettolön i artikeln: Vilka faktorer påverkar din nettolön?