Netto

Ordet netto är ett värde efter det att avdrag har gjorts. Avdrag kan vara till exempel skatt, moms eller rabatter.