Nominell ränta

Den nominella räntan är den räntan som man betalar för själva lånet. Nominell ränta tar inte hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer.