Räntepunkt

Räntepunkt, även kallad baspunkt eller punkt i finansiella sammanhang, är en hundradels procentenhet - 75 räntepunkter är 0,75 procentenheter. Begreppet räntepunkt ett mått på ränta och används ofta för att referera till förändringar.