Räntesats

En räntesats är storleken på räntan för ett lån. Räntesatsen visar därmed kostnaden för att ta ett lån.