Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en ekonomisk åtgärd som sker när en låntagare vill lösa ett lån innan bindningstiden är avslutad. Detta tvingar långivaren till lägre ränteintäkter än de som hade räknats ut när lånet togs i bruk. Låntagaren kan då bli skyldig att ersätta långivaren för den förlorade inkomsten och långivaren har rätt att ta ut en avgift för detta. Detta kallas ränteskillnadsersättning.

När är det vanligt med ränteskillnadsersättning?

När är det vanligt att en låntagare behöver betala ut ränteskillnadsersättning till ett låneinstitut? Detta sker när du som låntagare väljer att lösa ett lån i förtid. Speciellt om du löser ett lån med bunden ränta innan bindningstiden är slut. Exempelvis om du väljer att samla dina lån och väljer att lösa lånet tidigare än avtalat. 

Det kan också ske vid omförhandling av dina tidigare lånevillkor eller när du byter långivare innan bindningstiden är slut. Detta scenario uppstår främst när räntesatserna har sjunkit markant efter att du har tagit ett lån. Du som låntagare kan då välja att refinansiera eller lösa ditt lån tidigare än det ursprungliga förfallodatumet för att dra nytta av lägre räntekostnader. Särskilt om det innebär att du kan spara pengar på de månatliga utbetalningarna och betala av ditt lån snabbare.

Vad är ränteskillnadsersättningens uppgift?

Ränteskillnadsersättning ska därför fungera som en balanserande mekanism. Den syftar till att säkerställa en jämn övergång för både långivare och låntagare när den senare vill betala tillbaka lånet tidigare än förväntat. Detta hjälper banken eller långivaren att mildra sina förluster från de förväntade ränteintäkterna, samtidigt som det ger låntagaren möjlighet att dra nytta av förmånligare räntor om denne väljer att refinansiera sitt lån. Räntan på ditt lån är bankens säkerhet.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Det är viktigt att notera att ränteskillnadsersättningens omfattning och vad du behöver betala kan variera kraftigt beroende på lånevillkoren och förhållandena på marknaden. Ränteskillnadsersättningen beräknas på den skuld som ditt lån skulle ha haft vid bindningstidens slut enligt finansinspektionens allmänna råd. Olika lån har olika bindningstider. Därför skiljer det sig beroende på vilket lån du har tagit och vad du har i ränta på lånet som du väljer att lösa i förtid.