Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett juridiskt bindande avtal som signeras när någon har en skuld, oftast i form av ett lån, men även när en skuld är i form av en tjänst eller vara. I skuldebrevet hittar du information om hur stort lånebeloppet är, eventuella räntor och räntesatser och hur man har avtalat att skulden ska betalas tillbaka. 

I skuldebrevet hittar du även information om de olika parterna som är en del av skulden. Här står vem som är låntagare (gäldenär) och vem som är långivare (borgenär). Skuldebrev används i de flesta fall när en bank eller ett finansbolag lånar ut pengar men kan även användas vid lån mellan privatpersoner.

Ett skuldebrev är ett skriftligt bevis som visar att parterna involverade i lånet har signerat lånet frivilligt och är överens om en eventuell återbetalningsplan. I skuldebrevet regleras hur och när skulden ska återbetalas och om gäldenären behöver betala någon ränta. Skuldebrevet erbjuder en säkerhet för låntagaren som har skuldens villkor på papper. Även långivaren får en säkerhet i form av ett skriftligt bevis på att skulden existerar. Skuldebrevet är bra att ha om det skulle uppstå en tvist mellan parterna. 

Makulera skuldebrevet efter att skulden är betald

När en skuld är färdigbetald är det viktigt att du som är gäldenär får tillbaka skuldebrevet, ser till att skuldebrevet makuleras eller att långivaren uppdaterar brevet med information om din återbetalning. Detta ska du göra eftersom ett skuldebrev är ett bevis på att du är skyldig någon pengar och kan därför användas för att tvinga dig att betala tillbaka samma skuld igen.

Skuldebrev finns i två vanliga varianter. Enkla skuldebrev, som används vid lån mellan två privatpersoner och löpande skuldebrev som används när man tar ett lån hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag.