Skuldsanering

En person med stora skulder kan ansöka om en skuldsanering. Skuldsaneringen innebär att en del av skulden tas bort, med kravet att personen i fråga följer en uppsatt betalningsplan för den del av skulden hen kan betala tillbaka.