STIBOR – Stockholm Interbank Offered Rate

STIBOR, som står för Stockholm Interbank Offered Rate, är en referensränta som används i den svenska finanssektorn. Det är den räntesats som banker i Sverige använder när de lånar ut pengar till varandra på kort sikt, vanligtvis mellan en dag och ett år. STIBOR används som en grundläggande komponent för att beräkna räntor på olika finansiella instrument, inklusive lån, obligationer och derivat.

Varför är STIBOR viktigt?

Referensräntor som STIBOR är viktiga för att fastställa kostnaden för kapital inom det finansiella systemet. De påverkar räntan som låntagare betalar för olika typer av lån och krediter. Eftersom STIBOR representerar de faktiska räntor som banker använder när de lånar ut till varandra, ger den en indikation på det allmänna ränteläget på marknaden som indirekt även påverkar dig som tänkt ta privatlån.

Den dagliga STIBOR-satsen

STIBOR fastställs genom en daglig undersökning där ett antal banker rapporterar de räntor till vilka de skulle vara villiga att låna ut pengar till andra banker. Genom att ta ett genomsnitt av dessa rapporterade räntor beräknas sedan den dagliga STIBOR-satsen för olika löptider. Det finns olika löptider för STIBOR, som vanligtvis sträcker sig från en vecka upp till ett år.

STIBOR och låneräntor för privatpersoner

STIBOR är en viktig komponent i den svenska finansmarknaden och påverkar många aspekter av ekonomin, inklusive bolåneräntor, företagslån och investeringar. Det används som en pålitlig referenspunkt för att bestämma räntor och prissättning inom olika finansiella produkter och tjänster inklusive de lån som du som privatperson tar via banker som Santander.