Topplån

Ett topplån är en del av ett bostadslån, som vanligtvis ligger i intervallet mellan 70–80 % av köpeskillingen vid ett fastighetsköp. Ett topplån kompletterar mellanskillnaden mellan ett bottenlån, för att nå upp till bolånetaket.