Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är den avgift som låntagaren får betala för det administrativa arbetet för att lägga upp ett lån.