Upplupen ränta

Upplupen ränta är den ränta som beräknas på investeringar eller skulder som ännu inte betalats ut eller som du ännu inte har mottagit. Den beräknas från den dagen som du mottog eller betalade ut ränta sista gången. Detta gäller både för lån, som för ett sparkonto med ränta.

Vad betyder upplupen ränta?

För att få bättre förståelse startar vi med att förklara ordet "upplupen". Upplupen betyder att något har räknats samman för en bestämd tidsperiod. Ordet används för att förklara det vi kallar upplupen ränta. När vi talar om upplupen ränta betyder detta att en ränta har räknats samman under en viss tid. Från att du betalade ränta senast tills att du ska betala ränta igen, eller från att du mottog ränta till att du mottar räntepengar igen till ditt sparkonto.

Upplupen ränta för sparkonto

Detta gäller för dig som har ett sparkonto med ränta. Här betalar banken eller kreditgivaren dig en räntesats för att du väljer att ha dina pengar hos dem. En upplupen ränta beräknas från den dagen du har mottagit räntepengar sista gången. Den upplupna räntan beräknas sedan varje dag fram till nästa utbetalning. Räntan betalas ut till samma konto som du använder som sparkonto. Denna typ av ränta beräknas som en intäktsränta och räntesatsen är olika beroende på vilken bank eller vilken typ av konto du sparar i. Normalt sett betalas denna typ av ränta en gång per år.

Upplupen ränta för lån

Upplupen ränta beräknas även på ett lån. Det är räntekostnaden för ett lån sedan du betalade räntekostnader senaste gången på din skuld. Vi tar som exempel om du normalt betalar räntekostnader sista dagen i månaden på ett billån, bolån eller ett privatlån så är den upplupna räntan tiden mellan betalningarna. Detta är en kostnadsränta och betalas normalt sett varje månad på lån.