Valutadag

Valutadag är den dag då ränta tillsätts eller dras ifrån ett konto. Valutadagen är därmed den dag då en insättning förs på ett konto.