Värdepapper

Ett värdepapper är ett bevis på en tillgång som du kan handla med. Det finns olika typer av värdepapper, exempelvis aktier, fonder, obligationer eller optioner.