Kommer det vara samma BG/PG och OCR för inbetalning?

Nej, det kommer vara nya inbetalningsuppgifter från och med junis faktura, och då tar vi även bort vårt PG-nummer. 

Betala alltid enligt de uppgifter som står på aktuell månadsfaktura så vet du att inbetalningen hamnar rätt.

Publicerad 11 maj, 2021